Missie en Visie

‘Je moet eerst je gedachten laten fladderen, zwaan,’ zei de vlinder. ‘Dan pas jezelf.’
‘Dat kan ik niet,’ zei de zwaan, wiens gedachten altijd statig waren alsof zij langs lange lanen schreden en slechts met vaste tussenpozen minzaam knikten naar oude herinneringen.
‘Nee,’ zei de vlinder. ‘Maar je kunt het wel leren.’

(Uit: Toon Tellegen, Misschien wisten zij alles. 313 verhalen over de eekhoorn en de andere dieren. 12 de druk 2003, EM Querido’s Uitgeverij BV)

Missie:

Mensen en organisatie ondersteunen in het (her)vinden van hun werkelijke krachten en bij het in vrijheid kunnen maken van keuzes.

Visie:
Odense Coaching gaat ervan uit dat ieder de potentie en kracht in zich heeft om zijn leven zelf te veranderen. Odense Coaching heeft het dan over: (her)vinden en (her)ontdekken van krachten en mogelijkheden, het vergroten van zelfsturing. Durf jij je gedachten te laten fladderen?

Veranderingen en gebeurtenissen kunnen zeer ingrijpend zijn. Hoe ingrijpend ze ook zijn, toch beschikt ieder over de mogelijkheid deze zaken aan te pakken hiermee om te gaan en een plek te geven.

Niets is mooier dan een individu te zien groeien;

van vraag via (h)erkenning naar verandering!